Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się  m.in. w zakresie:

 

  • prawa cywilnego
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • prawa karnego
  • prawa gospodarczego i handlowego
  •  prawa pracy
  • prawa zamówień publicznych
  • prawa administracyjnego
  • rejestracji i obsługi spółek, stowarzyszeń i fundacji
  •  kompleksowej bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
  • doradztwa prawnego w zakresie realizacji programów unijnych oraz ekologicznych

Kancelaria udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzi negocjacje, bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.


Kancelaria pozostaje we współpracy z innymi prawnikami specjalizującymi się w niszowych dziedzinach prawa, jak również ze specjalistami z innych dziedzin m.in.: notariuszami, tłumaczami, rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi.


Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia sprawy ustalane jest indywidualnie.